ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Cục Thống kê Tỉnh Nghệ An

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH NGHỆ AN

Năm 2010   Tuần thứ ... ngày ( .../.../2010 - .../.../2010 )


Thời gian

Lãnh đạo

Sáng

Chiều

 Thứ Hai

  Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật