ĐĂNG NHẬP  
image banner
Công bố rộng rãi, minh bạch số liệu Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

https://www.youtube.com/clip/UgkxeglsDO1e-n9qhrsqSW7yqsZEnBlYSsTe

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính được tổ chức thực hiện với chu kỳ 5 năm/1 lần. Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau, gồm: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội.

Năm 2021, hoạt động của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể  chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô hoặc giải thể, người lao động không có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng...

Tuy vậy, thông qua kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho thấy, trong khó khăn chung do đại dịch COVID-19 đưa lại, nhưng tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 10.829 doanh nghiệp và hợp tác xã đang hoạt động, tăng 37,65% so với năm 2012 và tăng 91,8% so với năm 2021. Trong xu thế cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, số lượng doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giảm, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng nhanh nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng khá cao. Trong tổng số 10.829 doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có 54 đơn vị, giảm 20 đơn vị so với năm 2017.

Về quy mô doanh nghiệp, có 7.477 doanh nghiệp siêu nhỏ; 2.816 doanh nghiệp nhỏ; 342 doanh nghiệp vừa; 194 doanh nghiệp lớn.

Xét theo ngành hoạt động, doanh nghiệp hoạt động trong ngành thương nghiệp, dịch vụ có số lượng lớn nhất với 6.495 đơn vị. Số doanh nghiệp vẫn chủ yếu tập trung tại khu vực thành thị, chiếm tới 58,89% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tiếp tục tăng lên, đến năm 2021, toàn tỉnh có 149.279 cơ sở tăng hơn 19 nghìn cơ sở so với năm 2012. Trong đó, thành phố Vinh dẫn đầu với 23.527 cơ sở, chiếm 15,76% cơ sở kinh doanh cá thể toàn tỉnh.

Về điều tra cơ sở hành chính, sơ bộ kết quả Tổng điều tra cho thấy, tổng số các cơ sở thuộc khối hành chính, sự nghiệp, hiệp hội năm 2021 là 2.886 cơ sở, chiếm 1,76% tổng số cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp của cả tỉnh, giảm 42,9% so với năm 2017. Trong đó, có 1.784 đơn vị sự nghiệp; 847 cơ quan hành chính; 255 đơn vị thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể, hiệp hội. Đây là kết quả của việc thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ở khối cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, sơ bộ kết quả Tổng điều tra cho thấy, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phát triển nhanh về số lượng với quy mô ngày càng rộng khắp trên các địa bàn trong tỉnh. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc tôn trọng, tạo điều kiện phát triển cho hoạt động của mọi tôn giáo, tín ngưỡng chính thống của nhân dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã chia sẻ về quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra, trong đó, thách thức lớn nhất là do đại dịch COVID-19 bùng phát, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhất là thực hiện giãn cách xã hội đã làm ảnh hướng đến quá trình điều tra, thu thập thông tin. Quá trình thực hiện, một số đơn vị, cơ sở còn né tránh không cung cấp thông tin dẫn đến việc điều tra gặp nhiều khó khăn; bên cạnh đó, nội dung thực hiện Tổng điều tra rộng, phức tạp. Với các địa bàn huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ cuộc Tổng điều tra...

Từ chính những khó khăn, thách thức mà các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã linh hoạt, thích ứng để kết quả Tổng điều tra đạt kết quả cao nhất. Đó là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong hầu hết các khâu của quá trình thực hiện Tổng điều tra. Trong đó, việc ứng dụng phương pháp điều tra gián tiếp sử dụng phiếu điện tử trực tuyến để đơn vị điều tra tự trả lời đã giúp tiết kiệm lớn nguồn lực, rút ngắn thời gian, góp phần nâng cao chất lượng cuộc điều tra.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các điều tra viên; sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp, các cơ sở hành chính, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các hộ kinh doanh cá thể đã vượt qua khó khăn, thách thức tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh một cách nghiêm túc, thực chất, đúng tiêu chí và đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng kế hoạch đề ra.

Kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra là thông tin cực kỳ quý giá để làm cơ sở dự báo, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các định hướng lớn của tỉnh cũng như của các địa phương, các ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu sau khi hoàn chỉnh số liệu Tổng điều tra, Cục Thống kê phải công bố rộng rãi, minh bạch, bình đẳng với các tổ chức, cá nhân cùng sử dụng thông tin và tuân thủ tính pháp lý theo Luật Thống kê quy định. Trên cơ sở số liệu Tổng điều tra năm 2021, ngành Thống kê chuẩn hóa số liệu hàng năm và trong 10 năm để tính toán lại chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân tại hội nghị này, Ban Chỉ đạo điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Phan Quỳnh - Báo Nghệ An
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 1 659
  • Tất cả: 57431