ĐĂNG NHẬP  
image banner
Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ điều tra Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ hàng tháng và Điều tra Chăn nuôi

Để triển khai các cuộc điều tra năm 2022,  từ ngày 29/12 đến ngày 31/12/2021, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến các nghiệp vụ điều tra, bao gồm: Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi (Phương án điều tra theo QĐ 752/QĐ-TCTK ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ); Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa (Phương án điều tra theo Quyết định số 751/QĐ-TCTK ngày 24 tháng 6 năm 2021của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê); Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác (Phương án điều tra theo Quyết định số 990/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 10 năm 2021của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê); Điều tra Chăn nuôi (Phương án điều tra theo Quyết định số 739/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 6 năm 2021của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê); Điều tra ngành Công nghiệp (Phương án điều tra theo Quyết định số 964/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 9 năm 2021của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).

Anh-tin-bai

Bà Vũ Thị Thuy Thủy -  Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê  giới thiệu Tổng quan các cuộc điều tra theo Kế hoạch điều tra năm 2022

Tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, cùng với 15 điểm cầu của các Chi cục Thống kê cấp huyện;

Thành phần tham dự:

- Tại điểm cầu Văn phòng Cục Thống kê có lãnh đạo Cục; lãnh đạo, công chức các phòng cơ quan Cục; lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê Thành phố Vinh.

- Tại điểm cầu Chi cục Thống kê các huyện, thị xã và Chi cục Thống kê khu vực có lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê, điều tra viên tham gia các cuộc điều tra.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Cục thống kê tỉnh Nghệ An

Theo đó, trong năm 2022 Tổng cục Thống kê (TCTK) tiếp tục kiện toàn, sửa đổi, xây dựng mới các Phương án điều tra nhằm đáp ứng phương pháp điều tra mới; thực hiện cải cách, đổi mới, cải tiến phương pháp thu thập thông tin; Quản lý nội dung, chất lượng thông tin điều tra và dữ liệu theo nhiều hình thức mới, trong đó chuyển đổi phương pháp thu thập thông tin từ phương pháp truyền thống trên giấy sang thu thập bằng phiếu điện tử; Dữ liệu các cuộc điều tra được tích hợp trên một chương trình Quản lý phần mềm thông qua Cổng thông tin điện tử Cục Thu thập dữ liệu. Hội nghị tập huấn đã kết thúc vào 31/12/2021./.

 

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 1 648
  • Tất cả: 57420