image banner
THÔNG BÁO
Giới thiệu chung

CỤC THỐNG KÊ NGHỆ AN


Anh-tin-bai
  

 

(Trụ sở làm việc Cục Thống kê Nghệ An)

 

Địa chỉ: Số 5 đường Trường Thi - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3 834 047- 3 844 963

Fax: 038.3 590 490

Email: nghean@gso.gov.vn