image banner
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Cục Thống kê Tỉnh Nghệ An

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH NGHỆ AN

Năm 2010   Tuần thứ ... ngày ( .../.../2010 - .../.../2010 )


Thời gian

Lãnh đạo

Sáng

Chiều

 Thứ Hai

  Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật