image banner
Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ đối với Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu thuộc Cục Thống kê tỉnh Nghệ An

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 của Tổng cục Thống kê giao tại Quyết định số 897/QĐ-TCTK ngày 23/9/2022 và Quyết định số 1151/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2023 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tại Quyết định số 70/QĐ-CTK, ngày 05/9/2023 của Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An về việc Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ đối với Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu thuộc Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. Đoàn Thanh tra được thành lập và thực hiện thanh tra, kiểm tra xác minh các nội dung đã được phê duyệt bao gồm các nội dung: Công tác tổ chức, triển khai thực hiện thu thập thông tin về kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động của đối tượng điều tra (công tác rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê, hoàn thiện danh sách đơn vị điều tra; tuyển chọn; tập huấn cho điều tra viên); Công tác điều tra thực địa; kiểm tra, giám sát, làm sạch, xử lý kết quả điều tra; Nghiệm thu phiếu điều tra; Quy trình thu thập thông tin về tình hình kinh doanh của cơ sở;  

Tại 02 địa bàn điều tra thuộc thị trấn Cầu Giát và địa bàn xã Quỳnh Giang, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra chất lượng và xác minh một số thông tin tại 19 hộ mẫu được chọn. Qua công tác thanh tra kịp thời phát hiện và xử lý, hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thống kê, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý công tác thống kê tại địa phương nhằm đạt được mục đích, yêu cầu của phương án điều tra đã đề ra.

Đoàn thanh tra kiểm tra, xác minh tại hộ mẫu được chọn 

Anh-tin-bai
Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo gửi về Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê theo quy định./.
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1630
  • Trong tuần: 12 468
  • Tất cả: 310742