image banner
Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp đối với Chi cục Thống kê khu vực Nam Đàn – Hưng Nguyên thuộc Cục Thống kê tỉnh Nghệ An

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 của Tổng cục Thống kê giao tại Quyết định số 897/QĐ-TCTK ngày 23/9/2022 và Quyết định số 1151/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2023 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tại Quyết định số 54/QĐ-CTK, ngày 17/7/2023 của Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An về việc Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp đối với Chi cục Thống kê khu vực Nam Đàn - Hưng Nguyên thuộc Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. Đoàn Thanh tra được thành lập và thực hiện thanh tra, kiểm tra xác minh các nội dung đã được phê duyệt bao gồm các nội dung: Công tác tổ chức, triển khai thực hiện thu thập thông tin về diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng sản phẩm của hộ (công tác rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê, hoàn thiện danh sách đơn vị điều tra; tuyển chọn; tập huấn cho điều tra viên); Công tác điều tra thực địa; kiểm tra, giám sát, làm sạch, xử lý kết quả điều tra; Nghiệm thu phiếu điều tra; Quy trình thu thập thông tin về kết quả sản xuất cây hằng năm của điều tra viên;  

Đoàn thanh tra kiểm tra, xác minh tại hộ mẫu được chọn 

Anh-tin-bai

Tại 02 địa bàn điều tra xóm Thượng Nậm, xã Hồng Long và địa bàn xóm Hồng Thái, xã Nam Thái thuộc huyện Nam Đàn, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra chất lượng và xác minh một số thông tin tại 30% hộ mẫu được chọn. Qua công tác thanh tra kịp thời phát hiện và xử lý hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thống kê, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý công tác thống kê tại địa phương nhằm đạt được mục đích, yêu cầu của phương án điều tra đã đề ra.

Đoàn thanh tra làm việc với Chi cục Thống kê khu vực Nam Đàn – Hưng Nguyên 

Anh-tin-bai

Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo gửi về Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê theo quy định./.

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 678
  • Trong tuần: 14 776
  • Tất cả: 212409